Valgevene Vabariigi viisa

Eesti Vabariigi kodanikud 

EU kodanikele on õigus viisavabaks sisenemiseks Valgevenesse kuni 30-ks päevaks Minsk`i lennujaama kaudu (selline kord ei laiene isikutele, kes saabuvad Valgevenesse lennukiga Venemaalt ja kes kavatsevad lahkuda Venemaa lennujaamadesse).

Teistel juhtudel peab olema viisa väljastatud enne reisi.

Valgevene Vabariigi viisa taotlusemiseks vajalikud dokumendid:
1) Passi originaal, milles on vähemalt kaks vaba lehekülge viisa kleepimiseks. Pass peab olema kehtiv vähemalt 90 päeva pärast viisa kehtivuse lõppemist;
2) Täidetud ja välja prinditud taotluse vorm (ankeet tuleb trükkida ühele paberile ja täita mõlemal küljel). Ankeet tuleb täita kas vene või inglise keeles;
– TAOTLUSE ANKEET VENE / EESTI KEELES 
– TAOTLUSE ANKEET INGLISE / VALGEVENE KEELES
3) Tervisekindlustuse poliis, mis kehtib Valgevene Vabariigi territooriumil kogu viisa perioodil (kindlustust saab vormistada meie kontoris). Valgevene Vabariigi saatkond aktsepteerib tervisekindlustuse poliise, mis on väljastatud järgmistest kindlustusfirmadest: Salva Kindlustus, Inges Kindlustus, BTA Kindlustus, Baltikums;
– TELLI KINDLUSTUSE POLIIS VEEBIST.
4) 1 värviline passifoto, suurusega 3.5 x 4.5 cm, foto peab olema heledal taustal.
– FOTOLE ESITATAVAD NÕUDED
5) Täidetud ja kirjalik taotleja luba turismi ettevõtte nimele.
– TAOTLEJA LUBA VENE KEELES
6) Lapse (kuni 18.a) puhul on vaja sünnitunnistuse/sünnitõendi koopia. Kui sünnitunnistuses/sünnitõendis ei ole märgitud vanemate kodakondsust, siis on vaja esitada vanemate passide koopiad.

Turismiviisa jaoks vajalikud lisadokumendid:
1) Sanatooriumi majutuse puhul on vaja toetuskiri sanatooriumist koos templite ja allkirjadega;
2) Hotelli majutuse puhul on vaja hotelli broneeringu kinnitus (hotelli ametlik plank koos alkirjaga ja pitsatiga);
3) Grupiviisa puhul on vaja toetuskiri (kõigi osalejate jaoks), mis on väljastatud Valgevene turismifirmast, ametlikul firma plangil koos templite ja allkirjadega koos turismiettevõte nime ja kontaktandmetega (aadress ja telefoninumber).
– TOETUSKIRJA NÄIDIS

Äriviisa jaoks vajalikud lisadokumendid: 
1) Originaalne toetuskiri, mis on väljastatud Valgevene ettevõtte poolt, firma ametlikul blanketil koos templite ja allkirjadega ning ettevõtte nime ja kontaktandmetega (aadress ja telefoninumber).
– TOETUSKIRI LÜHIAJALISE VIISA JAOKS (KUNI 90 PÄEVA) 
– TOETUSKIRI PIKAAJALISE VIISA JAOKS (KUNI 365 PÄEVA)
* toetuskiri on kohustuslik viisale, mille kehtivusaeg on kauem kui 30 päeva
**toestuskirja koopia ov vaja viisa taotlemisel 30 – 90 päevaks
***toetuskirja originaal on vaja viisa taotlemisel rohkem kui 90 päevaks
2) Koostöölepingu koopia eesti ettevõtte pitsati ja allkirjaga.

Transiitviisa taotlemiseks vajalikud dokumendid: 
1)Transiitviisa korral on vaja täpsustada kuhu ja kelle juurde Teie sõidate (Nimi, Perekonnanimi, Aadress ja Telefoni number)
2)Mitmekordse transiitviisa korral on vaja esitada taotlemise põhjused (nt koostöölepping Ukraina ettevõttega või Ukrainas elavate sugulaste olemasolu)

Viisa vormistamise tähtajad:
Turismiviisa vormistatakse tavaliselt 4-5 tööpäeva jooksul (kiirviisad – 2 tööpäeva jooksul).
Isiklik, äri-või transiitviisa vormistatakse tavaliselt 8 kalendripäeva jooksul (Kiirviisad – 2 tööpäeva jooksul).

Viisade hinnad (Eesti Vabariigi, Läti, Leedu ja Poola kodanike jaoks)

Vormistamise periood
– 8 kalendri päeva
Vormistamise periood
– 2 tööpäeva
Kõik viisa tüübid lastele vanuses kuni 14 aastat10 eur20 eur
Ühekordne turismiviisa, kuni 30 päeva35 eur70 eur
Kahekordne turismiviisa, kuni 30 päeva45 eur90 eur
Ühekordne transiitviisa, kuni 30 päeva20 eur40 eur
Kahekordne transiitviisa, kuni 90 päeva25 eur50 eur
Mitmekordne transiitviisa, kuni 365 päeva45 eur90 eur
Ühekordne isiklik või äriviisa, kuni 90 päeva35 eur70 eur
Kahekordne isiklik või äriviisa, kuni 90 päeva45 eur90 eur
Mitmekordne isiklik või äriviisa, kuni 90 päeva75 eur150 eur
Mitmekordne isiklik või äriviisa, kuni 365 päeva75 eur150 eur
Ühekordne grupiviisa, kuni 30 päeva20 eur40 eur
Kahekordne grupiviisa, kuni 30 päeva28 eur56 eur

*Hind on märgitud ühe passi eest
Valgevene viisade hinnad reisibüroodele (registreerimine vajalik)
Märkused:
Migratsioonikaart täidetakse Valgevene Vabariigi piiril. Migratsioonikaart tuleb esitada Valgevene piirtöötajale siis, kui Te sõidate riiki sisse ja sellest välja.
Registreerimine:
30 kalendripäeva jooksul pärast Valgevenesse saabumist peab välisriigi kodanik esitama info oma riigis viibimise aadressi ja kestuse kohta kohalikku politseijaoskonda, registreerimise tempel pannakse kodaniku passi. Kui peatute hotellis, siis korraldab registreerimise hotell (või vastuvõtubüroo).

Venemaa – Valgevene piiri ületamine
Vastavalt Valgevene ja Venemaa rahvuslikule seadusandlusele tohivad ainult Valgevene ja Venemaa kodanikud ületada Venemaa-Valgevene vahelist riigipiiri! 
Kolmandate riikide kodanikud (sh EU kodanikud ja hallide passide omanikud) saavad ületada Venemaa ja Valgevene riigipiiri ainult rahvusvahelistes piiriületuspunktides. Valgevene ja Venemaa vahel on piiriületuskohad, mis on mõeldud ainult Venemaa ja Valgevene kodanikele.
Kui passis on ühe riiki sissesõidu tempel ja teise riigi väljasõidu tempel, siis järgmisel reisil piirivalve ametnik saab riiki sissesõidu keelata ja riigist välja saata kuna tegemist on rahvusvaheliste seaduste rikkumisega Venemaa piiri ületamise osas.

Venemaa Föderatsiooni kodanikud 

Viisat ei ole vaja.

Valgevene Vabariiki sisenemiseks on vajalikud järgmised dokumendid:
1) Passi originaal, kehtiv vähemalt 3 kuud pärast reisi lõppemist.
2) Tervisekindlustus kogu reisi perioodiks.
– TELLI KINDLUSTUSE POLIIS VEEBIST.
Märkused:
Migratsioonikaart täidetakse Valgevene Vabariigi piiril. Migratsioonikaart tuleb esitada Valgevene piirtöötajale siis, kui Te sõidate riiki sisse ja sellest välja.

Hall välismaalase pass (elamis- ja tööluba Eestis) Alien flag

Tingimused ja hinnad on samad nagu Eesti kodanike jaoks (palun vaadake üle).

Venemaa – Valgevene piiri ületamine
Vastavalt Valgevene ja Venemaa rahvuslikule seadusandlusele tohivad ainult Valgevene ja Venemaa kodanikud ületada Venemaa-Valgevene vahelist riigipiiri! 
Kolmandate riikide kodanikud (sh EU kodanikud ja hallide passide omanikud) saavad ületada Venemaa ja Valgevene riigipiiri ainult rahvusvahelistes piiriületuspunktides. Valgevene ja Venemaa vahel on piiriületuskohad, mis on mõeldud ainult Venemaa ja Valgevene kodanikele.
Kui passis on ühe riiki sissesõidu tempel ja teise riigi väljasõidu tempel, siis järgmisel reisil piirivalve ametnik saab riiki sissesõidu keelata ja riigist välja saata kuna tegemist on rahvusvaheliste seaduste rikkumisega Venemaa piiri ületamise osas.

Euroopa Liidu kodanikud EU flag

Tingimused on samad nagu Eesti kodanike jaoks (palun vaadake üle).

Viisade hinnad (Eesti Vabariigi, Läti, Leedu, Poola kodanike jaoks ja inimeste jaoks kellel on hall pass või elamis- ja tööluba Eestis) (palun vaadake üle).

Viisade hinnad teiste Euroopa Liidu kodanike jaoks:

Vormistamise periood
– 8 kalendri päeva
Vormistamise periood
– 2 tööpäeva
Kõik viisa tüübid lastele vanuses kuni 14 aastat10 eur20 eur
Ühekordne turismiviisa, kuni 30 päeva75 eur150 eur
Kahekordne turismiviisa, kuni 30 päeva75 eur150 eur
Ühekordne transiitviisa, kuni 30 päeva75 eur150 eur
Kahekordne transiitviisa, kuni 90 päeva75 eur150 eur
Mitmekordne transiitviisa, kuni 365 päeva75 eur150 eur
Ühekordne isiklik või äriviisa, kuni 90 päeva75 eur150 eur
Kahekordne isiklik või äriviisa, kuni 90 päeva75 eur150 eur
Mitmekordne isiklik või äriviisa, kuni 90 päeva75 eur150 eur
Mitmekordne isiklik või äriviisa, kuni 365 päeva75 eur150 eur
Ühekordne grupiviisa, kuni 30 päeva20 eur40 eur

*Hind on märgitud ühe passi eest
Valgevene viisade hinnad reisibüroodele (registreerimine vajalik)

Venemaa – Valgevene piiri ületamine
Vastavalt Valgevene ja Venemaa rahvuslikule seadusandlusele tohivad ainult Valgevene ja Venemaa kodanikud ületada Venemaa-Valgevene vahelist riigipiiri! 
Kolmandate riikide kodanikud (sh EU kodanikud ja hallide passide omanikud) saavad ületada Venemaa ja Valgevene riigipiiri ainult rahvusvahelistes piiriületuspunktides. Valgevene ja Venemaa vahel on piiriületuskohad, mis on mõeldud ainult Venemaa ja Valgevene kodanikele.
Kui passis on ühe riiki sissesõidu tempel ja teise riigi väljasõidu tempel, siis järgmisel reisil piirivalve ametnik saab riiki sissesõidu keelata ja riigist välja saata kuna tegemist on rahvusvaheliste seaduste rikkumisega Venemaa piiri ületamise osas.

Viisa küsimused:

Email: info@viisa.ee

Tel. +372  60 23780