SAONA TRAVEL’i POOLT KOOSTATAVATE PAKETTREISIDE ERITINGIMUSED

Saona Travel pakettreiside vastutav reisikorraldaja on Saona Travel OÜ, registrikood 143 66868, aadress Estonia pst 5, 10143, Tallinn (edaspidi Saona Travel ja ka reisikorraldaja).

Saona Travel pakub oma kõikidele pakettreisidele täielikku ehk 100% finantskaitset BTA Insurance Company SE tagatisel. Reisija võib kindel olla, et sellise ebatõenäolise juhtumi korral kui Saona Travel’i maksejõuetus, tagastatakse talle kõik tasutud summad, mille eest ei ole teenust saadud.

Saona Travel on kantud Majandustegevuse Registrisse reisikorraldajana, registreerimisnumber TRE000897

1. Reisileping ja reisikorraldaja vastutus

1.1. Saona Travel juhindub oma tegevuses Turismiseaduses, Võlaõigusseaduses ja muudes Eesti Vabariigi seadusaktides sätestatud tingimustest.

1.2. Saona Travel’i individuaalselt koostatavate pakettreiside teostamiseks kasutatakse reisiteenuste pakkujaid näiteks lennuvedajad, bussivedajad, majutusteenuse pakkujad, ekskursioonide pakkujad jne. Saona Travel on sõlminud teenusepakkujatega lepingud ning vastutab selle eest, et reisija saab teenused, mis ta on vastavalt lepingule ostnud.

1.3. Kui mistahes põhjusel ei saa reisija ostetud teenust, peab ta võtma ühendust Saona Travel’i klienditeenindusega vahetult sel hetkel, kui tal on õigus nimetatud teenust saada.

1.4. Saona Travel ei vastuta kahju eest, mis on tekkinud force majeure’i tõttu (sh., kuid mitte ainult loodusõnnetused, sõda, poliitilised vahejuhtumid, streigid jms.), aastate keskmisest erinevate ilmastikuolude vms. tõttu.

1.5. Reisikorraldaja ei vastuta nende korralduste ja teenuste eest, mis pakettreisis ei sisaldu, nagu näiteks need teenused, mis reisija on ise mujalt ostnud või teenused, mis on hiljem üksikult ja eraldiseisvalt ostetud.

1.6. Lastega välisriiki reisimise tingimustega tuleb tutvuda Välisministeeriumi veebilehel (http://reisitargalt.vm.ee/lastega-reisimine/). Palume tähele panna, et alla 18-aastaste laste (vanusepiirang võib ka kõrgem olla) õigust reisida ilma hooldajata võivad piirata nii ametivõimud, veoettevõtted kui majutusasutused. Alaealisi puudutavad reisitingimused tuleb alati enne üle kontrollida lähteriigi, sihtkohamaa ja transiitmaade ametivõimudelt, kuna osades riikides on täpselt kindlaks määratud, milline see luba peab olema.

1.7. Pakettreis sisaldab neid teenuseid ja korralduslikke tegevusi, mis on reisija ja reiskorraldaja vahel kokku lepitud. Lepingu sisu hinnates arvestatakse kõiki enne lepingu sõlmimist kirjalikult või elektroonilisel teel teatatud lepingueelset infot, lepingutingimusi, standardinfo teabelehte ja muud kõnealust reisi puudutavat seadusega määratud informatsiooni.

2. Lepingu sõlmimine, tasu maksmine

2.1. Siduv leping reisija ja reisikorraldaja vahel jõustub, kui reisikorraldaja on edastanud reisijale püsival andmekandjal kogu nõuetekohase teabe ja reisikorraldaja poolt nõutud reisitasu esimene osamakse on makstud hiljemalt tähtajaks.

2.2. Reisitasu makstakse täismahus kas tellimuse vormistamisel või eraldi kokku lepitud tähtajaks.

2.3. Reisigrupi esindaja all mõistetakse reisijat, kes teistele reisijatele reisiteenust ostab, teisi esindab. Reisijal või reisigrupi esindajal on kohustus teavitada Saona Travel’i klienditeenindust juhul, kui reisikinnitus ei ole ööpäeva jooksul alates broneeringu tasumisest saabunud. Reisikorraldajal on kohustus väljastada reisiteenuse kasutamist andvad dokumendid nagu lennupilet, hotelli kinnitus ning võimalikud transfeeride ja ekskursioonide kinnitused vms piletid hiljemalt 48 tundi enne reisi algust. Kõik reisidokumendid saadetakse reisigrupi esindaja juhiste kohaselt reisijate aadressidele ja/või reisigrupi esindajale. Reisigrupi nimel võib broneeringusse muudatusi teha ainult reisigrupi esindaja üksi või koos muudatust sooviva reisijaga.

2.4. Reisija või reisigrupi esindaja vastutab reisikorraldajale tema poolt antud andmete, nagu näiteks reisi aeg, reisijate nimed, sünniajad, muud isikuandmed ja reisijate erivajadused, õigsuse ja õigeaegse teatamise eest. Reisikorraldaja ei vastuta kahju eest, mis tulenevad reisija või reisigrupi esindaja poolt antud ebaõigetest või puudulikest andmetest.

2.5. Reisijad on kohustatud reisile kaasa võtma nii reisikinnituse kui ka värskeimad reisidokumendid (kinnitus lennupiletist ja nii majutust kui ka muid võimalikke lisateenuseid puudutavad dokumendid).

3. Reisi hinnas sisalduvad teenused, laste erireeglid

3.1. Saona Travel pakettreisid põhinevad reisijate veol (v.a tellimuslennud) ja reisitasu aluseks on tellimise vormistamise hetkel kehtivad hinnakirjad, valuutakursid ja eeskirjad. Hinnad kehtivad alates sellest hetkest, kui nad välja kuulutatakse ega puuduta enne seda tellitud reise. Saona Travel jätab endale õiguse muuta käesolevaid tingimusi, reisitasusid enne pakettreisi lepingu sõlmimist. Saona Travel jätab endale õiguse tõsta kokkulepitud reisihinda vastavalt käesolevatele tingimustele.

3.2. Reisi hinnas sisalduvad kõik maksud, mis on võimalik enne reisile minekut ära maksta. Mitmetes linnades ja sihtkohtades võetakse reisijatelt ööbimisega seotult turismimaksu, mille suurus võib oleneda majutuse asukohast, tasemest ja viibimise kestusest. Neid makse reisitasuga koos ette ära maksta ei saa, need makstakse otse majutusasutusele või ametivõimude määratud esindajale.

3.3. Saona Travel’i reisitasu hinnas sisaldub: lennureis valitud reisijaklassis reisi lähtepunktist sihtkohta ja tagasi; majutusteenus koos võimalike söökidega sihtkohas; toitlustamine mandrite vahelistel kauglendudel; elektronposti teel saadetavad reisidokumendid.

3.4. Saona Travel pakettreiside baashinnas ei sisaldu: teenustasud; toitlustamine Euroopa ja Lähis-Ida lendudel; transfeerid ja maismaatransport, kui see pole eraldi ära näidatud;  reisiesindaja ja giiditeenus; lennujaamatransfeerid; ekskursioonid; söögid, joogid ja jootrahad; vaktsiinid; reisikindlustus; võimalikud majutus- ja turismimaksud ning muud ametlikud teenustasud sihtkohas; võimalikud teenustasud lennujaamades, mida võetakse maalt lahkudes; viisateenused ja lõivud; reisidokumentide saatmine posti teel.

3.5. Reisipagasiga seotud erisoovidest (sh jalgratas, suusad, golfivarustus) aga ka kõikidest muudest reisijate erivajadustest (sh ratastool ja erimenüü lennuki pardal) tuleb teavitada Saona Travel’i juba aegsasti enne reisi algust, kuid igal juhul mitte hiljem kui 48 h enne reisi algust. Lisateenuste kinnitamine lennule sõltub lennufirma reeglitest ja võimalustest antud lennul.

3.6. Reiside eripakkumisi ja soodustusi ei rakendata tagasiulatuvalt enne pakkumist ostetud reisidele.

3.7. Alla 2 aastasel lapsel ei ole õigust oma istekohale lennukis ega oma voodikohale majutusasutuses. Juhul, kui talle soovitakse oma iste- või voodikohta, käsitletakse tema broneeringut nagu 2-11. aastase lapse oma. Juhul, kui laps saab reisi ajal 2-aastaseks, tehakse talle broneering kui lapsreisijale ja tal peab olema lennukis oma istekoht. Lastega reisides ja soovides neile kindlustada majutusasutuses lisavoodi olemasolu, peab reisija sellest soovist informeerima reisikorraldajat reisi tellimisel.

4. Reisija kohustused ja vastutus

4.1. Reisijal on reisi ajal kohustus järgida ametivõimude, reisikorraldaja või reisikorraldaja esindaja poolt antud reisi teostamisega seotud juhiseid ja eeskirju ning hotellides ja veoteenust osutatavates ettevõtetes kehtivaid reegleid.

4.2. Reisija ei tohi oma käitumisega häirida teisi reisijaid. Juhul, kui reisija rikub oluliselt oma kohustusi, võidakse teda reisile mitte lubada või ta reisilt maha jätta. Sellisel juhul ei ole reisijal õigus reisitasu tagasi saada ja ta vastutab ise kõikide tagasireisimisest tulenevate kulude eest.

4.3. Reisija vastutab kahjude eest, mis ta oma tahtliku või ettevaatamatu käitumisega reisikorraldajale või kolmandatele osapooltele tekitab.

4.4. Reisija peab andma reisikorraldajale sellised kontaktandmed, mille kaudu teda enne reisi ja reisi ajal kätte saab.

4.5. Reisija vastutab ise tagajärgede ja/või kulude eest juhul, kui ta kasutab pakettreisi teenuseid või selle osasid teisiti, kui pakettreisi lepingus on kokku lepitud.

4.6. Reisija kohustuseks on valvata oma reisi ajal hoolsasti oma isiklikke esemeid. Saona Travel ei võta mingit vastutust hotellitubadest või seifidest, tänaval või muudes paikades toiminud varguste eest.

5. Reisija õigus tühistada reis enne reisi algust

5.1. Reisijal on õigus reis igal ajal enne reisi algust tühistada. Saona Travel’i reisid on liinilendudel põhinevad individuaalsed reisid ja kuuluvad seetõttu eritingimustega ja eri tüüpi reiside hulka, mille muutmis- ja tühistamiskulud on määratletud erandlike sätetega, nagu näiteks lennufirma ja muude pakettreise pakkuvate reisibüroode ja reisikorraldajate siduvad broneerimis- ja müügitingimused.

5.2. Igat tühistamist käsitletakse juhtumipõhiselt. Juhul, kui midagi on vaja muuta või tühistada, peab reisija võtma viivitamatult ühendust Saona Travel klienditeenindusega.

5.3. Saona Travel pakettreisiks valitud lennu ja muude reisiteenuste kinnitamine toimub automaatselt peale reisi eest tasumist, samaaegselt hakkavad kehtima reisikorraldajat siduvad teenusepakkujate broneerimis- ja müügitingimused. Sageli ei luba lennuettevõtjate ja muude reisiteenuste pakkujate broneerimis- ja müügitingimused tagasimakseid peale broneeringu kinnitamist toimuvate muutuste ja tühistamiste korral, mistõttu võimalik reisitasu tagasi maksmine võib olla piiratud või pole võimalik.

5.4. Liinilendudel põhinevate ja individuaalselt koostatavate Saona Travel pakettreiside edasimüümine või asendusteenuste kasutamine tühistamise puhul ei ole võimalik. Tühistamistasu on maksimaalselt võrdne pakettreisi hinnaga, millest on maha arvatud tühistamisest tulenevad võimalikud kokkuhoitud kulud. Lisaks tühistamistasule tuleb tasuda ka bürookulud (teenustasu) vastavalt reisikorraldaja teenuste hinnakirjale, millega kompenseeritakse erinevates tööetappides tehtud kulud vastavalt Saona Travel hinnakirjale. Reisija soovil esitab reisikorraldaja selgitused tühistamistasu suurusele ja jaotusele pakettreisi eri osade kohta.

5.5. Juhul kui reisi hind on koostatud nii, et kahest või enamast reisijast koosnev reisigrupp või seltskond majutatakse samasse tuppa või korterisse ja üks või rohkem seltskonna liikmeid tühistab reisi, on reisikorraldajal õigus eespool mainitud tühistamiskuludele lisaks nõuda tühistamisest tulenevast majutuse alakasutamisest põhjustatud kulude hüvitamist. Reisi tühistanud ja reisil osalevad seltskonna liikmed vastutavad solidaarselt nimetatud kulude maksmise eest reisikorraldajale. Reisikorraldaja ja reisile minev reisiseltskond võivad eespool nimetatud elukoha asendamiseks koos kokku leppida reisiseltskonnale asjakohasema majutuse, sel juhul vastutab võimalike lisakulude eest reisile minev seltskond.

5.6. Juhul, kui reisija ei tühista reisi ja reisija ei saabu kokkulepitud kohta kokkulepitud ajal või juhul, kui reisija ei saa reisil osaleda sellepärast, et tal ei ole temast tulenevatel põhjustel reisiks vajalikke dokumente nagu näiteks kehtiv pass, viisa, isikut tõendav dokument või vaktsiinitõend, ei ole tal õigust makstud reisitasu tagasi saada.

6. Reisija õigus tühistada reis enne reisi algust reisikorraldaja tehtud muudatuste tõttu või asjaolude tõttu sihtkohas.

6.1. Reisija võib reisi tühistada juhul, kui:

a) reisikorraldaja muudab olulisel määral reisi korraldust. Oluliseks muudatuseks peetakse näiteks sõiduvahendi muutmist, mis pikendab oluliselt reisiaega; selliseid väljumis- või saabumisaegade muudatusi, mis põhjustavad reisijale olulisi raskusi või lisakulutusi, sihtkoha muutust või majutuse kvaliteeti oluliselt alandavat muutust ning oluliselt reisi iseloomu mõjutavat muudatust; või

b) tal on alust arvata, et reisikorraldaja võimalused teostada reis kokkulepitud viisil on pärast lepingu sõlmimist oluliselt raskendatud sihtkohas või selle läheduses asetleidva sõjategevuse, muude tõsiste turvalisusprobleemide nagu näiteks terrorism, looduskatastroofide (veeuputused, maavärinad või ilmastikutingimused), streigi ja märkimisväärsete terviseriskide tõttu nagu näiteks sihtkohas esinev raske haigus või muu sarnane olukord. Tühistamise aluseid hinnates võetakse arvesse Eesti ametivõimude seisukoht või nt Eesti esinduse ametlik teadaanne seoses nimetatud asjaoludega või

c) kui reisi algus või lõpp muutub kokkulepitust ajast: rohkem kui 24 tundi üle 7 ööpäeva kestvate reiside korral; rohkem kui 12 tundi 2 – 6 ööpäeva kestvate reiside korral; vähem kui 2 ööpäeva kestvate reiside korral hinnatakse olukorda juhtumipõhiselt; või

d) reisijal on mõni muu kaalukas põhjus oletada, et reisikorraldaja teenustes on tegemist olulise puudusega.

6.2. Reisikorraldaja peab teatama muudatustest püsival andmekandjal ja teatest peab selguma, milliseid muudatusi reisikorraldaja kavatseb teha, kas muudatused vähendavad pakettreisi kvaliteeti või alandavad selle väärtust ning kui suure võimaliku allahindluse reisija tänu tehtud muudatustele saab ja kas need muudatused annavad õiguse reis tühistada.

6.3. Reisija peab viivituseta reisikorraldajat tühistamisest teavitama. Kui reisija ei teata muudatusi käsitlevas teadaandes mainitud mõistliku aja jooksul, et ta reisi tühistab, arvestatakse, et reisija on ette pandud muudatustega nõus.

6.4. Kui reisija tühistab reisi eelpool mainitud juhtudel, on reisijal õigus makstud reisitasu tagasi saada viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödudes ajast, kui reisija on lepingu tühistanud. Siiski puudub reisijal õigus tühistada reis tühistamistasu maksmata juhul, kui alajaotuses käesolevas artikli punktis b) toodud olukord oli reisijale teada juba lepingut sõlmides.

7. Reisija õigus reis katkestada ja leping reisi ajal üles öelda

7.1. Reisijal on õigus reis katkestada juhul, kui:

a) reisi teostus osutub nii puudulikuks, et reis ei vasta algselt kavandatud eesmärgile, või

b) reisi ajal ilmneb artikli 9 punktis b) kirjeldatud olukord ja reisija ei ole lepingut sõlmides saanud sihtkoha sellise olukorraga mõistlikult arvestada (olukord on muutunud).

7.2. Reisi katkestades või lepingut üles öeldes on reisijal õigus tagasi saada makstud reisitasu ja muud reisikorraldajale makstud tasud. Juhul, kui reisikorraldaja tegutsemisest on olnud reisijale kasu, siis see kasu (nt reisi toimunud osa, reisi ajal pakutud söögid või reisija poolt ära kasutatud sissepääsupiletid) võetakse reisitasu määra arvutades arvesse.

7.3. Juhul, kui reisija katkestab reisi käesoleva artiklis a) toodud põhjustel, peab reisikorraldaja vajadusel oma kuludega korraldama reisija veo tagasi reisi lähtekohta. Vedu tuleb organiseerida vastavalt algselt kokku lepitud sõiduvahendiga kas reisi lähtepunkti või muusse kokku lepitud kohta.

7.4. Juhul, kui reisija katkestab reisi käesolevas artiklis b) esitatud põhjustel ja reisikorraldaja ei aita teda kojusõidu korraldamises, võib reisija ise vajalikud meetmed tarvitusele võtta. Siiski peab reisija proovima piirata võimalike reisikorraldaja vastutusele jäävate kulude hulka ja muud kahju.

8. Reisija õigus lepingut muuta ja leping üle anda teisele isikule

8.1. Reisijal on õigus enne reisi algust lepingut muuta. Selle eest nõutav tasu põhineb tegelikel kuludel, mis reisikorraldaja maksab vastavalt liinilennu pileti ja muude reisiteenuste broneerimis- ja müügitingimustele sh muutmis ja tühistamistingimustele. Lisaks muutmistasule tuleb reisijal tasuda reisikorraldaja teenuste hinnakirja alusel bürookulud, millega kaetakse seni reisi korraldamiseks tehtud töökulud.

8.2. Nagu eespool mainitud põhinevad Saona Travel’i pakettreiside veoteenused liinilendudel, pakettreisid koostatakse individuaalselt ja nende aluseks ei ole eelnevalt omandatud tellimuslendude kvoodid. Liinilendudel põhinevate ja individuaalselt koostatavate pakettreiside edasimüümine ja asendusteenuste kasutamine muutmise korral ei ole võimalik.

8.3. Saona Travel’i pakettreisideks valitud lennud ja muud reisiteenused kinnitatakse automaatselt peale reisi eest maksmist, samaaegselt hakkavad kehtima reisikorraldajale siduvad teenusepakkujate broneerimis- ja müügitingimused. Sageli ei luba lennuvedajad ja muude reisiteenuste pakkujate broneerimis- ja müügitingimused tagasimakset või muudatuse tegemist peale broneeringu kinnitamist, mistõttu võimalikku muudatust võidakse käsitleda pileti tühistamisena või on muudatuste tegemise võimalused väga piiratud.

8.4. Reisijal on õigus muuta kinnituses olevaid reisija andmeid või anda lepinguga seotud õigused üle isikule, kes vastab võimalikele reisil osalemisega seotud tingimustele.

8.5. Lepingu üle andmisest või andmete muutmisest tuleb reisikorraldajat teavitada hiljemalt 7 päeva enne reisi algust. Teavitada võib ka hiljem juhul, kui see ei põhjusta reisikorraldajale ebamõistlikke raskusi.

8.6. Lepingu üleandja ja vastuvõtja vastutavad ühiselt reisitasu ja hüvitise maksmise eest reisikorraldajale.

9. Reisitasu muudatused

9.1. Reisikorraldajal on õigus peale lepingu sõlmimist tõsta reisitasu aga ka kohustus langetada reisitasu alljärgnevatel alustel:

a) veokulude muutus, mis tuleneb kütuse ja muude energiaallikate hinnast või

b) reisi hinda mõjutavate maksude või reisiteenustele kolmandate osapoolte poolt seatud tasude nagu näiteks lennujaama- või sadamamaksudega seotud tasude või sihtkoha-või linnamaksude muutused. Maksud ja tasud võivad olla määratud nii lähteriigi kui ka sihtkoha ametivõimude poolt või

c) reisi kulusid mõjutavate valuutakursside muutus, mille määrab ära kuus nädalat enne reisi algust kehtinud valuutakurss. Võrdluskursina kasutatakse selle päeva valuutakurssi, mida reisikorraldaja on kasutanud hinnakalkulatsiooni alusena. Juhul, kui hinnakalkulatsiooni aluseks olevast kursist ei ole eraldi teavitatud, kasutatakse võrdluskursina lepingu sõlmimise päeval kehtinud valuutakurssi.

9.2. Reisitasu tõus ei tohi olla suurem kui kulutuste tõus. Reisikorraldaja peab reisijat uuest tasust teavitama nii pea kui võimalik ning lisaks selgitama, mis on tasumuudatuse aluseks ja milliseid pakettreisi osi muudatus puudutab. Muudatusest peab reisijat informeerima püsival andmekandjal hiljemalt 20 päeva enne reisi algust.

9.3. Juhul, kui reisitasu tõstetakse peale lepingu sõlmimist rohkem kui 8% on reisijal õigus leping üles öelda. Reisija peab lepingu ülesütlemisest teavitama reisikorraldajat viimase poolt määratud mõistliku ajavahemiku jooksul või kui tähtpäeva ei ole teatatud, siis 7 päeva jooksul alates päevast, mil reisija sai teate hinnatõusu kohta. Elektroonilisel teel edastatud teade loetakse kätte saaduks samal päeval, kui reisikorraldaja selle saatis. Juhul, kui teate saabumise aja kohta ei saa anda muud selgitust, loetakse posti teel saadetud teade kätte saaduks 7 päeval pärast selle saatmist. Juhul, kui reisija ütleb lepingu üles, tuleb tagastada talle tema poolt makstud reisitasud viivituseta, kuid hiljemalt 14 päeva jooksul alates lepingu ülesütlemisest.

10. Reisikorraldaja õigus teha reisis muudatusi

10.1. Kui Reisikorraldaja ei saa temast sõltumatutel asjaoludel reisi reisikirjelduses esitatud kujul teostada, on tal õigus muuta Reisiteenuse lepingu tingimusi, sh vahetada hotelli või sõiduvahendit, muuta ajakava või teha reisis muid väheolulisi muudatusi, tingimusel, et reisi kvaliteet ja iseloom sellest oluliselt ei muutu. Muutustest teavitab Reisikorraldaja Reisijaid viivitamatult.

10.2. Muudatuse mittesobimisel tuleb teavitada sellest Reisikorraldajat kirjalikult Reisikorraldaja poolt antud tähtaja jooksul, kuid tähtaja puudumisel hiljemalt 5 tööpäeva jooksul alates muudatusest teavitamisest. Mitteteavitamise korral loetakse, et Reisija on muudatusi aktsepteerinud.

11. Reisikorraldaja õigus reis ära jätta

11.1. Reisikorraldajal on õigus reis ära jätta juhul, kui:

11.1.1. reisi sihtkohta toimuva lennu kohtade arvust on täidetud vähem kui 70% Reisikorraldaja poolt tellitud kohtadest või bussireisi puhul on täidetud alla 25 koha ning Reisikorraldaja teavitab Reisijat reisi ära jätmisest vähemalt 14 päeva enne reisi algust;

11.1.2. vedaja, kes teostab Reisijate kohaletoomist ja tagasitoimetamist sihtkohast, tühistab oma lennud selliselt, et neid ei ole võimalik asendada;

11.1.3. Reisikorraldaja ei saa Reisiteenuse lepingut täita vältimatute ja erakorraliste asjaolude tõttu ning ta teavitab Reisijat sellest enne Reisiteenuse osutamise algust viivitamatult.

11.2. Juhul, kui reis on jäetud ära Tingimuste punktis 10.1 toodud asjaolude tõttu, on Reisijal õigus nõuda Reisiteenuse maksumuse tagastamist.

Reisikorraldaja võib Reisijale pakkuda reisiteenuse asendamist vähemalt samasuguse maksumusega reisiteenusega. Juhul, kui see osutub võimatuks, on Reisijal õigus nõuda reisiteenuse asendamist väiksema maksumusega reisiteenusega ja enammakstud summa tagastamist või taganeda Reisiteenuse lepingust.

12. Reisikorraldaja õigus leping üles öelda

Reisikorraldajal on õigus leping üles öelda, kui reisija ei ole reisi eest viimaseks kokkulepitud kuupäevaks täielikult või osaliselt tasunud. Reisikorraldajal on õigus leping üles öelda eeldusel, et reisija on saanud sobiva maksetähtaja. Dokumendis, kus maksetähtaeg fikseeritakse, tuleb ära märkida reisikorraldaja õigus tühistada leping maksetähtaja eiramise korral.

13. Puudused reisikorraldaja tegevuses

13.1. Reisikorraldaja tegevuses on puudus, kui:

a) reis ei vasta teenuste või muu korralduse poolest sellele, milles on kokku lepitud või mida võib pidada kokkulepituks või

b) reisikorraldaja on eiranud nõuet anda reisijale seaduses ettenähtud teavet reisile rakendatavatest tingimustest, reisi sisust, vajalikest reisidokumentidest, reisi puudutavatest tervisenõuetest, veost, ajagraafikutest jm vajalikku informatsiooni, nagu näiteks juhiseid reisi ajal toimuva võimaliku haigestumise, õnnetuse vms puhkudeks, ja võib eeldada, et see on mõjutanud reisija otsust või

c) reisikorraldaja on eiranud oma abistamiskohustust.

13.2. Reisija peab olema valmis mõistlikeks veograafiku muutusteks. Puuduseks ei peeta veograafiku muutust, mille tulemusena reisisihtkohas viibimine lüheneb või pikeneb vähemalt 2 tundi, kuid alla 5 ööpäeva kestva reisi puhul maksimaalselt 4 tundi, 5 – 8 ööpäeva kestva reisi puhul maksimaalselt 5 tundi ja üle 8 ööpäeva kestva reisi puhul maksimaalselt 8 tundi. Kui reis kestab alla 2 ööpäeva, hinnatakse puudust iga juhtumi puhul eraldi.

13.3. Tegemist ei ole puudusega, kui reisija ei kasuta reisis sisalduvat veoteenust ega teisi teenuseid või kasutab neid ainult osaliselt.

14. Puudusest teavitamine ja puuduse kõrvaldamine

14.1. Reisija ei saa tugineda puudusele, kui ta ei teata sellest reisikorraldajale esimesel võimalusel pärast seda, kui ta puuduse avastas või kui ta oleks pidanud selle avastama. Puudusest, mida on võimalik kõrvaldada reisi ajal, tuleb reisikorraldajale teatada nii ruttu kui võimalik, see on koheselt, kui teenuse kasutamises takistus ilmnes.

14.2. Pakettreisis olevast puudusest, mis häirib või takistab teenuste kasutamist tuleb teavitada Saona Travel klienditeenindust ööpäevaringselt.

Kui puuduse viivitamatu parandamine ei ole vajalik, peab reisija andma puuduse kõrvaldamiseks mõistlikult aega. Mõistlikku aega arvutades tuleb võtta arvesse reisi pikkust, sihtkohta ja muid reisi liigiga seotud küsimusi.

14.3. Reisikorraldaja peab puuduse viivitamatult oma kulul kõrvaldama või kui viivitamatu kõrvaldamine ei ole vajalik, siis tuleb puudus kõrvaldada reisija poolt määratud mõistlikuks tähtajaks ja viisil, mis reisijale kulutusi ega olulist kahju ei põhjustaks. Mõistlikku puuduse kõrvaldamise tähtaega määrates arvestatakse puuduse liiki ja selle tähtsust reisijale ning reisikorraldaja võimalusi puuduse kõrvaldamiseks.

14.4. Puuduse kõrvaldamisele vaatamata võib reisijal olla õigus reisitasu alandamisele puuduse kestuse aja eest ja hüvitisele. Reisikorraldajal ei ole kohustust oma tegevusega seotud puudust kõrvaldada, kui puuduse kõrvaldamine on võimatu või põhjustab reisikorraldajale ebamõistlikke kulutusi. Kulutuste ebamõistlikkust hinnates võetakse arvesse puuduse suurust ja kõnealuse reisiteenuse väärtust.

14.5. Kui reisikorraldaja teatab, et ei saa puudust kõrvaldada või kui puudust ei kõrvaldata viivitamatult siis kui see on hädavajalik või reisija poolt määratud mõistliku aja jooksul, võib reisija seda ise teha. Sellisel juhul on reisijal õigus puuduse kõrvaldamiseks tehtud kulutuste hüvitamisele. Kui reisija kõrvaldab ise reisikorraldaja tegevuses esineva puuduse, ei ole reisikorraldaja kohustatud reisijale sellest tulenevaid kulutusi hüvitama juhul, kui need kulutused on ebamõistlikud.

15. Asendusteenuste pakkumine reisiteenuste osutamise ajal

15.1. Kui olulist osa reisiteenustest ei saa reisi ajal vastavalt kokkulepitule pakkuda, peab reisikorraldaja ilma reisijatele lisakulutusi põhjustamata pakkuma pakettreisi jätkamiseks kohaldatavaid asendusteenuseid, mis on võimaluste piires oma kvaliteedilt vähemalt kokkulepitud reisiteenuste tasemel. Kohustus pakkuda nimetatud teenuseid puudutab ka juhtumeid, mille puhul reisija tagasisõit reisi lähtekohta ei toimu kokkulepitud viisil.

15.2. Reisikorraldaja peab pakkuma reisijale hinna asjakohast alandamist, kui asendusteenuseid sisaldav pakettreis on oma kvaliteedilt pakettreisi lepingus olevast paketist madalam.

15.3. Reisija võib talle pakutud asendusteenustest keelduda, kui need ei ole võrreldavad pakettreisi lepingus kokkulepituga või kui pakutud hinna alandamine ei vasta puuduse suurusele. Kui reisija keeldub põhjendatult asendusteenustest või kui neid ei ole võimalik pakkuda, on reisijal õigus hinna asjakohasele alandamisele ja kompensatsioonile isegi siis, kui ta lepingust ei tagane. Kui pakettreis sisaldab veoteenust, peab reisikorraldaja korraldama reisijale ilma viivituseta vastava veo lähtekohta ilma, et see reisijale lisakulutusi põhjustaks.

15.4. Kui reisija keeldub ilma eelmainitud aktsepteeritavate põhjendusteta talle pakutud asendusteenustest, ei ole tal õigust hüvitisele ega hinna alandamisele.

16. Isikuandmed

16.1. Reisikorraldajal töötleb Reisija isikuandmeid Reisiteenuse lepingu

täitmiseks vastavalt Reisikorraldaja andmete töötlemise tingimustele.

17. Erimeelsuste lahendamine

17.1. Reisitingimuste tõlgendamisest tulenevad erimeelsused püütakse lahendada eelkõige Reisikorraldaja ja Reisija vaheliste läbirääkimiste teel. Kui vaidlust erimeelsust ei õnnestu lahendada läbirääkimiste teel, on tarbijal õigus pöörduda Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametisse aadressil Endla 10a, Tallinn 10142; e-post info@ttja.ee.

17.2. Piiriüleste vaidluste puhul võib tarbija kasutada internetipõhist vaidluste lahendamise platvormi aadressil http://ec.europa.eu/odr.

17.3. Vaidlused, mida ei õnnestu lahendada kohtuvälisel teel, lahendatakse lahendatakse vaidlus tarbija elukohajärgses kohtus.


TUI BALTICS

LEPINGU ÜLDTINGIMUSED

1. LEPINGUPOOLTE KOHUSTUSED

1.1. Reisikorraldaja kohustub:

1.1.1. Korraldama reisijale (reisijatele) turismireisi kooskõlas programmiga, mida on kirjeldatud kataloogis või muudes reisimaterjalides. Kui kataloogis või muudes reisimaterjalides kirjeldatud reisiprogrammi viidi sisse muudatused enne käesoleva lepingu allkirjastamist, siis kohustub korraldama turismireisi kooskõlas muudetud programmiga. Kataloog, samuti muu reisimaterjal või muudetud programm on selle lepingu lahutamatu lisa. Reisikorraldaja internetilehel www.tui.ee avaldatakse uusim ja aktuaalseim teave hotellide, nende kategooriate, hotellides pakutavate teenuste ja meelelahutuste muutmise kohta pärast kataloogi trükkimist. Pakettreis võib toimuda tellimuslendudel või regulaarlendudel. Tellimuslendu võib teostada OnurAir ja teised lennuvedajad, mis on märgitud reisikorraldaja veebilehel www.tui.ee. Regulaarsed lennud teostavad lennuvedajad: Ryanair, Wizz Air, Finnair, Turkish Airlines, Lufthanza, Air Baltic jt.

1.1.2. Kui kokku ei saadud minimaalset reisijate arvu, teavitama kirjalikult reisi tühistamisest hiljemalt 10 kalendripäeva enne reisi algust. Kui reisijad on reisi tühistamisest nõuetekohaselt teavitatud ja neile on tagastatud reisi eest tasutud raha, siis ei vastuta reisikorraldaja enam reisija saadud kahju eest.

1.1.3. Enne lepingu allkirjastamist esitama reisijale (reisijatele) kirjaliku dokumendi, milles peab olema täpne ja mitte eksitav teave reisi marsruudi (väljasõidu ja tagasi saabumise kohad, kuupäevad ning külastatavad kohad ja riigid, märkides ära kuupäevad millal nendesse riikidesse saabutakse ja millal sealt lahkutakse) ja selle muutmise kohta, reisil osutatavad teenused kooskõlas kataloogi, muude reisimaterjalide või muudetud programmiga, transpordivahendid, millega sõidetakse, nende näitajad ja kategooria, majutamise tüüp, objekti koht, kategooria või mugavuste tase ja peamised eripärad ning klass (kooskõlas vastava riigi reeglitega), toitlustamine, külastatavate riikide piiriületuse formaalsused ja viisade saamise kord, teave riiki sisseveetavate esemete koguse ja arvu piirangute ja keeldude kohta, aeg, mille jooksul vormistatakse viisad, lepingu vormistamise kord ning tingimused, kogu reisipaketi hind, hinnaosa, mis tuleb tasuda avansina, ülejäänud summa maksegraafik.

1.1.4. Esitama kirjalikult informatsiooni valuutavahetuse tingimuste ja korra kohta, viisade saamise korra, aja, mille jooksul viisad vormistatakse, riigipiiride ületamise korra, külastatavate kohtade epidemioloogilise seisundi, immunoprofülaktika nõuete, mis  tuleb täita enne reisile sõitmist, ja vaktsineerimise kohta, informatsiooni tervisekindlustuse vormistamise kohta ja mitte kohustuslike kindlustuslepingute, mille alusel hüvitatakse reisija kulud korraldatud turismireisi tühistamise või abivajaduse kulud, turismiteenuste osutamise lepingu vormistamise korra ning tingimuste kohta. Lepingu vormistamise kord ning tingimused, reisi täielik hind, hinnaosa, mis tuleb tasuda avansina, ülejäänud summa maksegraafik. Viimane teave või viited ametlikele veebilehtedele, kus seda teavet võib leida, avaldatakse reisikorraldaja veebilehtedel, mis on ära toodud lepingu punktis 1.1.1.

1.1.5. Neil juhtudel, kui reisikorraldaja kohustub lepinguga osutama reisijale majutusteenuseid, mis vastavad konkreetsele kategooriale kooskõlas vastuvõtva riigi reeglitele, konkreetset majutusteenuste osutajat märkimata, kohustub reisikorraldaja enne lepingu allkirjastamist teavitama reisijat majutuse tüübist, kategooriast ning toitlustamisest. Reisikorraldaja kohustub samuti esitama reisijale mitteeksitavat ja põhjalikku teavet mugavuste, teenuste ja meelelahutuste taseme, koguse ja kvaliteedi kohta ning nende võimalike erinevuste kohta, mis sõltuvad konkreetsest majutusteenuste osutajast.

1.1.6. Enne reisile sõitmist esitama reisijale kirjalikus vormis:

–  reisikirjeldus reisi sihtkohast ja reisiteekonnast

– informatsiooni vahepeatuste ja seisuaegade kohta, asukoha kohta ning teabe reisija koha kohta transpordivahendis (välja arvatud lennukis ning ettenägematute tehniliste peatuste puhul);

– reisikorraldaja kohaliku esindaja perekonnanime, aadressi, telefoninumbri ja elektroonilise posti aadressi või kohalike agentuuride, mille poole võiks reisija abi saamiseks pöörduda, aadressid ja telefoninumbrid, samuti keel milles osutatakse muid turismiteenuseid.

– Kui sellised esindajaid või agentuure ei ole, siis teatama reisijatele telefoninumbri, millele ta saaks helistada ettenägematu juhtumi korral, või teabe, mis aitaks tal ühendust saada reisikorraldajaga.

– Kui reisile sõidavad alaealised, siis esitama lapsevanematele või hooldajatele teabe, mis lubaks neil saada otseühendust lapsega või vastutava isikuga lapse asukohas.

– reisitasu suurus, selle tasumise viis ja tingimused;

– kasutatavate sõidukite liik, iseloomustus ja klass;

– majutuse liik, asukoht, mugavusaste, põhitunnused ja vastavus riigis kehtivale klassigikatsioonile;

– toitlustamiskava;

– üldine teave sihtriigi passide ja viisadega seotud nõuete kohta;

– minimaalne inimeste arv, mis on vajalik pakettreisi toimumiseks, millal reisikorraldajal on õigus lepingust taganeda, kui reisijate arv jääb väiksemaks tema poolt ettenähtust.

– külastused, ekskursioonid ja muud teenused, mille hind sisaldub reisitasus;

–  teave vabatahtliku või kohustusliku kindlustuse kohta, mis katab reisijapoolse lepingust taganemise kulud või tema abistamise kulud, sealhulgas lähtekohta tagasireisi kulud õnnetuse, haiguse või surma korral.

1.1.7. Enne lepingu allkirjastamist andma teavet tervise- ja elukindlustuse, reisi ärajäämise riski ning muude kindlustusliikide kohta.

1.1.8. Reisija /reisijate) isikuandmeid kasutama ainult reisidokumentide vormistamiseks. Selles lepingus on reisija füüsiline isik, kes on sõlminud reisikorraldajaga lepingu (lepingu allkirjastanud isik) või ükskõik milline füüsiline isik, kelle nimel ostab lepingu allkirjastanud isik korraldatud turismireisi ja võtab enesele kõik õigused ja kohustused lepingu alusel (teised kasusaajad) või iga füüsiline isik, kellele lepingu allkirjastanud isik või ükskõik milline kasusaaja võõrandab oma õigused reisile.

1.1.9. Kui leping sõlmitakse kaugmüügi meetodil, siis loetakse, et leping on sõlmitud sellistel tingimustel, mis olid avaldatud reisikorraldaja ametlikul internetilehel (või internetimüügi süsteemis) reisi soetamise ajal. Kui reisikorraldaja ametlikul veebilehel lepingutingimusi ei avaldata või reisi soetamise ajal ei olnud avaldatud, siis loetakse, et leping sõlmiti kooskõlas turismiteenuste osutamise lepingute standardtingimustega.

1.1.10. Kui turismigrupis on rohkem kui 15 alaealist (alla 16 aasta vanust) last või rohkem kui 7 puudega alaealist last, siis kohustub tagama, et lisaks reisijuhile saadaks seda reisijate gruppi veel üks täiskasvanud isik.

1.1.11. Kui pärast lepingu sõlmimist selgus, et kohustuste täitmise tagamine lõppes varem, kui algab turismireis, teavitama enne reisi algust kirjalikult (postiga, faksiga, e-postiga, lühisõnumiga või muul lepingus sätestatud viisil) reisijat uuest kohustuste täitmise tagamisest, märkides ära kohustuste täitmise tagamist kinnitava uue dokumendi numbri, selle kehtivusaja ning selle väljastanud kindlustus- või rahandusasutuse rekvisiidid ja kontaktandmed.

1.2. Reisija kohustused:

1.2.1. Õigeaegselt tasuda kogu reisi hind:

1.2.1.1. kui leping sõlmitakse, kui reisi alguseni on jäänud enam kui 21 päeva, tasuma 20% suuruse ettemaksu, ülejäänud summa aga tasuma mitte hiljem kui 21 päeva enne reisi algust;

1.2.1.2. kui reisija reisib regulaarlendudel, rakenduvad lennuvedaja maksetingimused, mis võib olla lennupiletihinna tasumine kohe peale broneeringu tegemist.

1.2.1.3. kui leping sõlmitakse, kui reisi alguseni on jäänud vähem kui 21 päeva, tasuma kogu reisi hinna;

1.2.1.4. kui leping sõlmitakse, ostes Reisikorraldaja pakutavaid reise läbi Reisikorraldaja korraldatavate erikampaaniate Reisikorraldaja asukohas, Reisikorraldajat esindatavates reisiagentuurides ja/või läbi internetiportaalide, tasuma kogu reisi hinna.

1.2.2. Esitama kogu teabe ja dokumendid, mis on vajalikud reisikorraldajale selle lepingu täitmiseks; saabuma õigeaegselt nimetatud esmasesse, vahekohtumise või reisijuhi (kui reisijuhi teenus on lepingus ette nähtud) nimetatud väljumiskohta; järgima korraldaja juhiseid seoses reisi või selle eraldiseisvate osade täitmisega; järgima avaliku korda, rahvusvahelisi reisijateveo eeskirju, pagasi veo korda ja riiki sissetoodavate esemete koguse, arvu ja keelu nõudeid. Täitma piiri- ja tolliteenistuse antud juhiseid. Minnes reisile alaealiste lastega, järgima õigusaktides sätestatud nõudeid, mis sätestavad lapse ajutise välisriiki lahkumise korda.

1.2.3. Täies ulatuses vastutama reisi ajal tekitatud kahju eest (rikutud hotelli inventar, transpordivahendid jne). Kui kahju on tekitanud alaealine laps, hüvitab kõik kulud tema eest vastutav isik. Kui reisija võtab süü omaks ja on nõus selle hüvitama, tuleb seda teha kohapeal. Neil juhtudel, kui reisija süüd omaks ei võta, on reisikorraldajal õigus nõuda see sisse õigusaktides sätestatud korras. Reisija ei ole kohustatud hüvitama kahju, mille on põhjustanud vääramatu jõud.

1.2.4. Reisija, selle lepingu peamine pool, on kohustatud teavitama teisi reisijad (kasusaajaid), et turismireisi korraldatakse vaid selles lepingus nimetatud tingimuste alusel ja kõik reisijad peavad täitma kõiki oma lepingu tingimusi.

1.2.5. Reisija peab võimaldama reisikorraldajale Lepingu nõuetekohast täitmist ja sellele kaasa aitama, sealhulgas reisija on kohustatud iga lepingu puudusest teatama reisikorraldaja kohalikule esindajale selleks, et reisikorraldaja saaks puudused kõrvaldada.

1.2.6. Juhul, kui lepingu puudusest teatamine kohalikule esindajale ei ole võimalik, siis reisija on kohustatud lepingu puudusest teatama 14 päeva jooksul peale turismireisi lõppu.

2. ÕIGUS LOOBUDA LEPINGUST

2.1. Reisija õigused:

2.1.1. Reisijal on õigus igal ajal keelduda lepingust allpool nimetatud tingimustel. Lepingust keeldumine jõustub avalduse esitamise hetkest. Kui reisija keeldub lepingust asjaoludel, mille eest ta vastutab (st kui asjaolud, mis on lepingust keeldumise aluseks, tekivad reisija enda süül, st tema enda teadliku tegevuse tagajärjel või ettevaatamatusest), peab ta hüvitama reisikorraldaja kulud, mis tekivad seoses sellise keeldumisega. Kahjude suurus ei või sel juhul ületada maksimaalset ühe reisi hinda. Pooled lepivad kokku, et Lepingust keeldumise hind sõltub reisi alguseni jäänud ajast:

enam kui 21 päeva enne reisi väljumist 20%

21 kuni 11 päeva enne reisi väljumist 50%

11 kuni 2 päeva enne reisi väljumist 80%

2 ja vähem päeva enne reisi väljumist 95%

Kui reisija nõuab, on reisikorraldaja kohustatud esitama talle sellise keeldumisega seotud kulude põhjenduse.

Kui reisija soovib annulleerida reisi, mis teostatakse regulaarlennul, lennupileti maksumus ei kuulu tagastamisele.

2.1.2. Kui reisija keeldub lepingust asjaoludel, mille eest ta ei vastuta, mida ei saa kontrollida ja mida lepingu sõlmimise ajal ei saanud mõistlikult ette näha (nt tervislikel põhjustel, surm jne), on reisikorraldajal õigus nõuda tekkinud otsese kahju hüvitamist, mis tekib sellise keeldumise tõttu, välja arvatud siis, kui lepingust loobutakse seoses vääramatu jõuga. Reisija on kohustatud võimalikult kiiresti pärast asjaolude tekkimist teavitama reisikorraldajat tekkinud olukorrast ja reisist loobumisest. Hüvitatavate otseste kahjude suurus ei tohi ületada lepingus määratud reisihinda. Kui reisija nõuab, on reisikorraldaja kohustatud esitama talle selles punktis nimetatud lepingust keeldumisega seotud kulude põhjenduse.

2.1.3. Kui reisija keeldub lepingust asjaoludel, mille eest vastutab reisikorraldaja või isik, kelle abi reisikorraldaja kasutab, või seoses reisijaga mitteseotud asjaoludel, mida ta ei saa kontrollida ja mida ei saanud lepingu sõlmimise ajal mõistlikult ette näha, on reisijal õigus nõuda, et talle oleks tagastatud reisi eest tasutud raha või tema nõusolekul oleks kompenseeritud teisiti.

2.2. Reisikorraldaja õigused:

2.2.1. Reisikorraldajal on õigus keelduda lepingust seaduses ja pakettreisilepingus sätestatud juhtudel ja väga tõsistel põhjustel, millest on ta kohustatud viivitamata teavitama reisija:

– 20 päeva enne pakettreisi algust reisi puhul, mis kestab rohkem kui kuus päeva;

– 7 päeva enne pakettreisi algust reisi puhul, mis kestab kaks kuni kuus päeva;

– 48 tundi enne pakettreisi algust reisi puhul, mis kestab vähem kui kaks päeva.

2.2.2. Kui reisikorraldaja keeldub lepingust asjaoludel, mille eest reisija ei vastuta, on ta kohustatud pakkuma reisijale teise, sama või parema kvaliteediga alternatiivse reisi variandi. Kui reisija keeldub pakutud reisist või tõsistel põhjustel ei ole võimalust reisijale pakkuda alternatiivset reisi, peab reisikorraldaja tagastama Reisijale reisi eest tasutud raha.

2.3. Reisikorraldaja, kes on keeldunud lepingust, on kohustatud reisi korraldama uuesti või tagastama reisijile reisi eest tasutud summa ja hüvitama varalise kahju. Reisijale ei hüvitata mingit kahju neil juhtudel, kui lepingust keeldutakse punktis 1.1.2. sätestatud asjaoludel (reisi tühistamine, kui ei ole saadud kokku minimaalset kogust reisijaid) või vääramatu jõu tõttu.

2.4. Lepingu allkirjastamine ei garanteeri, et hotell kinnitab reisija poolt valitud broneeringu. Kui reisijale hotelli broneeringut ei kinnitata, reisijale antakse selle kohta eraldi teade. Kui broneeringut ei ole kinnitatud, siis lepingut ei loeta sõlmituks. Reisijal on õigus valida alternatiivse reisi sõlmides reisikorraldajaga uue lepingu. Kui reisija keeldub uue lepingu sõlmimisest, peab reisikorraldaja tagastama reisijale lõppenud lepingu eest makstud raha.

2.5. Kui leping katkestatakse, tekib reisikorraldajal, reisiagentuuril või reisiagendil kohustus tagastada reisijile kogu või osa organiseeritud turismireisi eest tasutud rahast, raha tuleb tagastada reisija nimetatud kontole 10 tööpäeva jooksul lepingu katkestamisest.

3. LEPINGUPOOLTE MUUTUMINE JA LEPINGU TINGIMUSTE MUUTMINE

3.1. Iga selle lepingu Reisija omab õigust, kui reisi alguseni on jäänud mitte vähem kui 7 päeva, loovutada oma õigus reisile kolmandale (reisi ülevõtvale) isikule, kes hakkab täitma kõiki lepingu tingimusi.

3.2. Neil juhtudel, kui selline loovutamine ei ole vastuolus isiku, kelle abi reisikorraldaja kasutab, eeskirjadega (st kui aja jooksul, mis on jäänud reisi alguseni ei ole enam võimalik tellida kohta transpordivahendis, hotellis ja (või) saada viisat uue isiku nimel), tuleb reisijale esitada need eeskirjad.

3.3. Selline loovutamine tuleb vormistada kolmanda (reisi üle võtva) isikuga, reisi ülevõttev isik, sõlminud lepingu, või reisija, kes on loovutanud reisi, peab sellest kirjalikult teatama reisikorraldajale ja andma edasi teabe ja dokumendid, mis on vajalikud selle lepingu sujuvaks täitmiseks reisi ülevõtnud isiku suhtes. Õiguse reisile loovutanud reisija ja kolmas isik (reisi ülevõtja), kes on võtnud üle reisi, vastutab solidaarselt reisikorraldaja ees reisi hinna ja lepingu loovutamise tasu tasumise eest. Pooled lepivad kokku ja nõustuvad, et kui õigus reisile loovutatakse kolmandale (reisi ülevõtvale) isikule siis, kui reisi alguseni on jäänud vähem kui 7 päeva, koosneb reisi loovutamise tasu 30 eurost isikule, kui see loovutamine on võimalik. lepivad kokku ja nõustuvad, et kui õigus reisile loovutatakse kolmandale (reisi ülevõtvale) isikule siis, kui reisi alguseni on jäänud vähem kui 7 päeva, koosneb reisi loovutamise tasu 60 eurost isikule, kui see loovutamine on võimalik. Kui reisi loovutamine ei ole võimalik punktis 3.2 nimetatud või muudel põhjustel, on reisijal õigus leping lõpetada, tasudes saajale 2.1.1. punktis nimetatud lõpetamise tasu.

3.4. Reisikorraldajal on väga tõsistel põhjustel, millest ta on kohustatud viivitamata teavitama reisija, õigus muuta vastavat lepingu tingimust. Reisijal on õigus keelduda lepingu muutmisest.

3.5. Reisikorraldajal on õigus, kui reisi alguseni on jäänud mitte vähem kui 20 päeva, tõsta reisi hinda seoses sellega, et muutuvad transpordikulud, sh kütusekulud, kohustuslikud maksud või vastavate valuutade vahetushind. Reisikorraldaja toob välja, miks on hind tõusnud ja kuidas arvutati hinnatõus. Reisijal on õigus keelduda hinna tõstmisest.

3.6. Kui reisija keeldub lepingutingimuste muutmisest punktides 3.4 ja 3.5 nimetatud juhtudel, tekib reisikorraldajal õigus keelduda lepingust. Sellisel juhul on reisijal õigus saada tagasi kogu reisi eest tasutud rahasumma või, kui reis on juba osaliselt toimunud, saada kompensatsiooni selle proportsionaalse osa eest. Kui reisikorraldaja loobub lepingust pärast seda, kui reisija keeldub lepingu tingimusest punktis 3.4 juhtudel, kohaldatakse vastavalt selle lepingu punkti 2.3.

3.7. Reisijal on õigus muuta reisi kuupäeva, kestust, hotelli- ja / või toatüüpi vähemalt 21 kalendripäeva enne reisi algust, välja arvatud reisi suunda ja hooaega, makstes 30 EUR turismivahetuse tasu. Vähemalt 14 kalendripäeva enne reisi algust on turismivahetuse tasu 60 EUR. Vähem kui 14 kalendripäeva enne reisi algust kehtivad lepingu lõpetamise tüüptingimused ja sõlmitakse uus leping.

3.8. Reisi kuupäeva, kestuse, hotelli- või toatüübi muutmisel arvutatakse reisi hinna ümber vastavalt muudatuse päeval kehtivatele hindadele ja tingimustele.

3.9. Reisi muutmine on võimalik ainult siis, kui see on võimalik, s.t. võimalikud muud kuupäevad / ajad / hotellid, seal on vabad kohad lendudele ja nii edasi. Reisijate arvu ja reisijate rahva arvu (nende nimesid) ei saa muuta.

4. VASTUTUS LEPINGU MITTENÕUETEKOHASE TÄITMISE EEST

4.1. Kui lepingut ei täideta reisija mõistlike ootuste järgi, mida reisija võis lepingu tingimuste ja osutatavate teenuste iseloomu järgi loota, on reisikorraldaja kohustatud reisijale kahjud hüvitama. Reisikorraldaja või isik, kelle abi reisikorraldaja kasutab, ei vastuta lepingu mittenõuetekohase täitmise eest, kui:

4.1.1. lepingu mittenõuetekohase täitmise eest on süüdi reisija (1.2.1, 1.2.2 punktide tingimuste täitmata jätmine ja muud põhjused);

4.1.2. lepingu mittenõuetekohase täitmise eest, mida reisikorraldaja ei näinud ette ja ei saanud ette näha, vastutavad kolmandad isikud, kes ei ole seotud selle lepinguga;

4.1.3. lepingut täidetakse mittenõuetekohaselt seoses vääramatu jõuga või sündmusega, mida reisikorraldaja või isik, kelle abi reisikorraldaja kasutab, võttes arvesse kogu võimalikku ettenägelikust, ette ei näinud ega saanud ette näha.

4.2. Kui lepingut täidetakse mitte reisija mõistlike ootuste järgi, on reisikorraldaja, võttes arvesse konkreetseid asjaolusid, kohustatud osutama reisijale igakülgset abi ja toetust. Kui põhjus, mille tõttu leping ei ole nõuetekohaselt täidetud, on seotud reisija endaga, on reisikorraldajal õigus osutada reisijale sellist abi ja toetust, mida, tuginedes mõistlikkuse kriteeriumidele, saab nõuda reisikorraldajalt lepingu alusel. Sel juhul peab reisikorraldaja kulud, mis on seotud sellise abi ja toetuse osutamisega, hüvitama reisija ise. Kui lepingu mittenõuetekohase täitmise eest vastutab reisikorraldaja või isik, kelle abi reisikorraldaja kasutab, tasub reisikorraldaja kõik kulud, mis on seotud lisaabi ja toetuse osutamisega reisijale.

4.3. Kui pärast reisi algust või selle käigus selgub, et reisikorraldaja ei saa täita peamist kokkulepitud lepingu osa, on ta kohustatud pakkuma reisijale (reisijatele) sobivaid alternatiivseid teenuseid sama hinna eest lepingus nimetatud tähtajaks ja hüvitama reisijale varem pakutud ja faktiliselt osutatud teenuste hinnavahe.  Kui reisikorraldaja ei saa tõsistel põhjustel pakkuda alternatiivseid teenuseid või reisija mõistlikel põhjustel neist keeldub, peab reisikorraldaja lisatasuta tagama reisija tagasitoomise või vedamise teise kohta, millega reisija on nõus, samuti tagastama reisijale raha osutamata jäänud teenuste eest.

4.4. Reisikorraldajal ei ole õigust piirata või tühistada oma tsiviilvastutust kahju eest, mis tekitatakse reisijale, kui kahju tekitatakse reisikorraldaja süül või raske hooletuse tõttu.

4.5. Reisijale tekitatud kahju hüvitatakse õigusaktides sätestatud korras.

4.6. Reisikorraldaja vastutab kataloogis või muus reisi kirjeldavas materjalis, mis on selle lepingu lahutamatu osa, esitatud teabe õigsuse ja täpsuse eest, välja arvatud juhul, kui reisija teavitatakse enne lepingu sõlmimist sellise teabe muutumisest, kataloogis või muus reisi kirjeldavas materjalis on selgelt ette nähtud muudatuse võimalus; ja/ või muudatused tehakse pärast lepingu sõlmimist mõlema poole kirjalikul kokkuleppel.

4.7. Reisikorraldaja ei vastuta hotelli publikatsioonides, brošüürides, kaustades, reklaamvoldikutes ja muus infomaterjalis, mida on reisija saanud mitte reisikorraldajalt, esitatud teabe eest. Sõltuvalt ilmastikutingimustest ja hotelli elanikkonnast, hooaja alguses (märts-mai) ja lõpus (oktoobrist-novembrini) ei ole mõned teenused hotelli territooriumil kättesaadavad, nagu välibasseinid, mõned välibaarid ja kohvikud, veeliumäed, rannahaldustegevused, vabaõhuüritused jne. Pakutavate teenuste ulatust, kestust ja aega määrab hotelli administratsioon (vastavalt oma äranägemisele). Hotelli administratsioon jätab endale õiguse muuta vastavalt oma äranägemisele lepingujärgse hooaja algus- ja lõppkuupäeva ning tasuliste / tasusta teenuste arvu.

4.8. Reisija punktides 1.2.5 ja 1.2.6 nimetatud kohuste täitmata jätmisel reisikorraldaja vabaneb vastutusest kahju tekitamise eest, välja arvatud kui kahju on tekitatud tahtlikult või raske hooletuse tõttu. Tahtliku või raske hooletuse tõendamiskoormus sel juhul lasub reisijale.

5. MUUD TINGIMUSED

5.1. Reisija õigusi kaitstakse Läti Vabariigi seadustes sätestatud korras.

5.2. Reisi ajal tekkinud pretensioonid seoses selle lepingu mittenõuetekohase täitmise või täitmata jätmisega on reisija kohustatud viivitamata avaldama suuliselt reisikorraldaja kohalikule esindajale või reisijuhile, kui neid ei ole, siis reisikorraldajale. Pretensioonid mitte lahendatavate või mittenõuetekohaselt lahendatud probleemide kohta tuleb esitada kirjalikult. Kui ei õnnestu pretensiooni lahendada reisi ajal, võib reisija esitada pretensiooni reisikorraldajale 15 tööpäeva jooksul pärast reisi. Reisikorraldaja on kohustatud vastama pretensioonile 15 päeva tööpäeva jooksul pretensiooni saamise päevast. Vaidlused mittenõuetekohase täitmise või täitmata jätmise kohta lahendatakse läbirääkimiste teel, kui seda ei õnnestu saavutada, siis Läti Vabariigi seadustes sätestatud korras.

5.3. Pärast selle lepingu allkirjastamist on lepingutingimuste olulised muudatused (peamine kokkulepitud tingimuste osa ja hind) võimalik vaid mõlema poole kirjalikul kokkuleppel.

5.4. Leping on sõlmitud kahes eksemplaris, milleks üks jääb reisikorraldajale ja teine reisijale (reisijatele). Mõlemad eksemplarid omavad võrdset juriidilist jõudu.

5.5. Reisija kinnitab, et ta on enne selle lepingu allkirjastamist saanud kirjaliku dokumendi (lepingu, kataloogi, muu reisi kirjeldava materjali, programmi), milles on kirjeldatud kogu reisiga seotud teave: teave majutuse ja transpordivahendi kohta, reisi ajal osutatavate teenuste, reisimarsruudi, väljumise ja saabumise koht, aeg, külastatavad paigad, nende epidemioloogiline seis, valuutavahetus, riigipiiri ületamise kord, esemete sisseveo piirang, viisade saamine, immunoprofülaktilised nõuded, teave, mis võimaldab otse võtta ühendust lapsega või vastutava isikuga lapse asukohas (kui alaealised lähevad reisile üksi), reisikorraldaja või agentuuri esindaja, tema telefon ja teised kontaktandmed ja muu selle lepingu tingimustes nimetatud teave. Samuti on teda teavitatud ka reisikorraldaja veebilehtedest, mis on nimetatud selles Lepingus.

5.6. Lepingu sätted on kohustuslikud reisikorraldajale ja kõigile reisijatele. Reisija kinnitab, et on põhjalikult tutvunud esitatud lepinguga ja sai aru kõigist lepingu sätetest ja on teavitanud teisi reisijaid, kasusaajaid, et turismireisi korraldatakse vaid selles lepingus nimetatud tingimuste alusel ja kõik reisijad peavad täitma kõiki oma lepingu tingimusi.

5.7. Reisija on tutvunud veebisaiti www.tui.ee teabega ja esitatud teave on talle selge. Reisija kinnitab, et peab veebisaidil www.tui.ee esitatud teabe esitamist asjakohaseks ja vastuvõetavaks ning teave vastab tema ootustele.

6. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

6.1. Reisikorraldaja on reisija (reisijate) töödeldavate isikuandmete vastutav töötleja.

6.2. Reisija (reisijate) isikuandmeid töödeldakse Lepingu sätete täitmise eesmärgil ja selles ulatuses, mis on vajalik Lepingu täitmiseks. Saanud reisija vabatahtliku nõusoleku, võidakse tema isikuandmeid töödelda ka muudel, neil nõusolekutel märgitud eesmärkidel.

6.3. Reisikorraldaja, töödeldes reisija (reisijate) andmeid Lepingu täitmise eesmärgil, kaasab teatud andmete volitatud töötlejaid – reisiagentuure, reiside korraldamiseks kasutatavate infosüsteemide järelevalvet teostavaid ettevõtteid, ettevõtteid, kes osutavad muid teenuseid, mis on seotud infotehnoloogilise infrastruktuuriga. Nimetatud andmete volitatud töötlejad võivad olla asutatud ka väljaspool Euroopa majanduspiirkonna piire (Egiptus, Türgi).

6.4. Reisikorraldaja, täites Lepingut, võib edastada reisija isikuandmeid andmete saajatele – lennuettevõtetele, partneritele, kes vastutavad majutuse ja transporditeenuste korraldamise eest. Nimetatud andmete saajad võivad olla asutatud ka väljaspool Euroopa majanduspiirkonna piire (Egiptus, Türgi).

6.5. Reisija on teavitatud, et mitte Euroopa majanduspiirkonna riikides võib isikutele kohaldada madalamat isikuandmete kaitset kui Euroopa majanduspiirkonna riikides (Euroopa Liidus ei ole võetud vastu otsust sobiva tasemega turvalisuse tagamiseks, kui andmeid edastatakse nimetatud riikidesse). Reisikorraldaja tagab, et võtab tarvitusele mõistlikud vahendid selleks, et andmete volitatud töötlejad ja saajad töötleksid reisija (reisijatele) andmeid, järgides GDPR-i ja teiste kohustuslike seadusaktide nõudeid (lisaks sõlmib vajadusel andmeedastuskokkuleppeid vastavalt Euroopa Komisjoni kinnitatud standardsetele andmekaitsetingimustele).

6.6. Reisija (reisijad) omavad oma isikuandmete suhtes alljärgnevaid õigusi:

6.1.1. Tutvuda oma isikuandmetega ja sellega, kuidas neid töödeldakse;

6.1.2. Nõuda valede, ebatäpsete või mittepõhjalike andmete parandamist või kustutamist või piirata oma isikuandmete töötlemist, kui isikuandmeid töödeldakse õigusaktidega sätestatud nõudeid rikkudes või kui on mõni muu juriidiline alus;

6.1.3. Nõuda, et tema isikuandmed antakse üle teisele vastutavale töötlejale või esitatakse otse reisijale mugaval kujul (rakendatakse nende isikuandmete korral, mida reisija on ise esitanud ja mida töödeldakse automatiseeritud vahenditega lepingu või nõusoleku alusel);

6.1.4. Neil juhtudel, kui reisija isikuandmeid töödeldakse eraldiseisva nõusoleku alusel, on reisija õigus igal ajal võtta tagasi oma isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek;

6.1.5. Neil juhtudel, kui reisija arvab, et tema isikuandmeid töödeldakse ebaseaduslikult või rikutakse tema õigusi, mis on seotud andmete töötlemisega, on reisija õigus pöörduda vastutava riigiasutuse poole ja esitada kaebus. Reisikorraldaja soovitab enne ametliku kaebuse esitamist võtta ühendust reisikorraldaja vastutavate töötajatega, et leida sobiv probleemi lahendamise viis.

6.7. Reisija (reisijate) õigused, mis on nimetatud ülalpool, võivad olla ellu viidud, kui võetakse ühendust reisikorraldajaga ühel alljärgnevatest viisidest: e-posti teel – _____________, telefonil – +371 _________, külastades reisikorraldaja bürood aadressil _________________________.

6.8. Reisija (reisijate) isikuandmeid, mida töödeldakse selle Lepingu täitmise eesmärgil, hoiab reisikorraldaja alles 10 aastat Lepingu täitmise või lõppemise päevast. Kui nimetatud tähtaeg on lõppenud, kustutatakse reisija (reisijate) isikuandmed mõistliku aja jooksul.

Reisija nõusolek / mittenõustumine isikuandmete töötlemisega otseturunduse eesmärgil.

Olen nõus, et TT Baltic SIA töötleks minu isikuandmeid (eesnimi, perekonnanimi, telefoninumber, e-posti aadress) otseturunduse eesmärgil:

Nõustun  ______________________

(allkiri)

Ei nõustu ____________________

(allkiri)

Saanud Teie nõusoleku, säilitatakse Teie isikuandmeid 3 aastat pärast nõusoleku saamise päeva.

Teil on õigus igal ajal antud nõusolek tühistada. TT Baltics SIA ei jätka sel juhul Teie isikuandmete töötlemist otseturunduse eesmärgil.

Teised teie kui isikuandmete subjekti õigused: (i) õigus tutvuda Teie kohta kogutud andmetega; (ii) õigus parandada valed, puudulikud, mittetäpsed Teiega seotud isikuandmed; (iii) õigusaktides sätestatud juhtudel õigus nõuda, et Teie kohta kogutud teave kustutataks; (iv) õigus õigusaktides sätestatud juhtudel nõuda oma isikuandmete piiratud töötlemist; (v) õigus Teie antud isikuandmete ümbertõstmisele teisele andmete vastutavale töötlejale.

Nimetatud õigusi võite realiseerida, pöördudes TT Baltics SIA vastutavate isikute poole.

Kui arvate, et Teie õigusi, mis on seotud isikuandmete töötlemisega, rikutakse või andmeid töödeldakse ebaseaduslikult, on Teil õigus pöörduda riigiasutusse ja esitada kaebus. TT Baltics SIA soovitab enne ametliku kaebuse esitamist võtta ühendust meie vastutavate töötajatega, et leida sobiv probleemi lahendamise viis.

Reisikorraldaja maksejõuetuse ja/või pankroti korral on reisija kohustatud pöörduma ja võlausaldaja nõuded esitama Läti Vabariigi seadustes sätestatud korras.

Reisikorraldaja finantskohustuste tagamise garantii: __________________________________.

                                                                                                                                           Andmed kindlustusest, nimi, aadress

Reisija kinnitab, et temale tutvustati ja anti üle lepingu punktides 1.1.3 – 1.1.7 nimetatud teave enne selle lepingu allkirjastamist. Tal oli võimalus tutvuda kogu kirjaliku või muu vastuvõetaval kujul andmekandjal ja internetilehel www.tui.ee esitatud teabega.

POOLTE ALLKIRJAD JA ANDMED: